Peranan GURU

on Sunday, February 10, 2013


Peranan Guru dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan

-Syed Lutfi (1994)-

1. Guru adalah agen perubahan dalam mencapai matlamat pendidikan
2. Guru berperanan sebagai pengajar, pendidik dalam membentuk sikap, nilai dan akhlak.
3. Sentiasa memikirkan cara-cara memperbaiki kualiti pendidikan
4. Memperbanyakkan latihan, tunjuk ajar, kelas tambahan dan sebagainya untuk memastikan murid dapat menguasai ilmu
5. Sentiasa melengkap dan mempertingkatkan ilmunya
6. Sentiasa inovatif dalam menyampaikan pengajarannya
7. Menampilkan karisma kepimpinannya
8. Bijak memberi pertimbangan kepada kepelbagaian sikap murid
9. Bertindak sebagai pemberi galakan dan bimbingan
10. Malaksanakan amanah pendidikan dengan penuh berkualiti

Ranking: 5

{ 0 comments... read them below or add one }

Post a Comment

 
© Blog Cikgu Sains Pertanian | All Rights Reserved
D.I.Y Themes ByBelajar SEO